Uncategorized

První pomoc při úzkosti

Úzkost. Jeden z nejčastějších psychických stavů, kvůli němuž lidé vyhledávají pomoc terapeuta nebo psychologa. Pravděpodobně ses s ní potkal i ty. I já mám z vypjatých období života svou zkušenost. Práce s tělem je při úzkostných stavech rychle dostupnou pomocí. Co pro sebe můžeš udělat ke zmírnění úzkostných pocitů v těle?

V celistvosti sama sebou

Vím, že na tom už nějakou dobu pracuješ. Dala jsi do toho spoustu energie, času a peněz. Ušla jsi dlouhou cestu. A naučila ses, že život je nekončící cesta mnohavrstevnatostí bytí a když odkryješ a zpracuješ jednu vrstvu, objeví se další.. A tahle další vrstva právě teď čeká na zprocesování. Ty víš, že s ní chceš pohnout.

S tancem je to jako s milováním

Skrz tanec stejně jako skrze milování se dostaneš na cestu, jež má 2 směry. Dovnitř a ven. Můžeš se vydat oběma. Pohyb, dech, dotek ti pomůže se s tělem zkontaktovat. Ucítit, že ho vůbec máš. Právě v momentě, kdy se s tělem zkontaktuješ, se zároveň dotkneš toho, jaké všechny emoce, prožitky, bolest i radost jsou v něm ukryty.

Návyk každodenní péče

Narážím na to s vámi, kteří za mnou přicházíte, stále znovu.

Nepochopení v tom, co to znamená skutečně pečovat o své tělo. Co znamená mu naslouchat a řídit se tím, co potřebuje. Podzim je obdobím, kdy naše tělo potřebuje ještě více opečování a laskavé pozornosti než jindy.

Dovolit si tančit když se nikdo nedívá

Každodenní naslouchání tomu, co mi tělo říká, skrze pohyb a vědomou práci s vlastní energií, je pro mne vyjádřením respektu ke mně samotné, k tomu, kdo jsem. V tom čase setkání sama se sebou naslouchám a vnímám, co mi mé tělo sděluje, a udržuju tak své spojení se svou vnitřní pravdou.