Kdo je Veronika?

Mým posláním a vášní už od mých 20ti let je práce s lidmi a provázení je jejich vlastní cestou k objevování sebe sama skrze pochopení důležitosti jejich těla a informací, které nese.

Provázím klienty na cestě k nalezení a udržení spojení s tělem, tak aby si mohli plně stoupnout do své síly, uchopit své TĚLO JAKO ZDROJ a integrovat jednotlivé části sebe samých do vzájemně spolupracujícího, harmonicky fungujícího celku.

Díky vědomé práci s tělem a s pohybem, v tanci i v hlubokém ponoření se do vlastních vnitřních světů, individuálně i ve skupině, sloupáváme jednotlivé vrstvy starých zranění, emocí, které jsou stále uvězněné v těle a rodinných vzorců a nastavení, které brání plnému prožívání naplněného a radostného života.

Pomáhám klientům, kteří se cítí od svého těla odpojení, těm pro které je náročné se uzemnit, těm kteří své tělo nemají rádi, neradi se skrze něj projevují, nebo se chtějí „dostat z hlavy do těla“. Moje služby zároveň hojně vyhledávají ti, kteří se chtějí posunout v životě a zpracovat svá traumata a nejsnazší cestou pro ně je práce s tělem, pohyb, tanec, nebo už absolvovali verbální terapii a mají pocit, že už jim nic nedává, ačkoli stále cítí, že na nějaké úrovni není jejich téma úplně zpracované.

Mojí velkou výhodou je, že ve své práci kombinuju své studium a zkušenosti osobní i pracovní na třech různých úrovních: na úrovni tělesné, duševní i energetické. 

Od dětství jsem se intenzivně věnovala tanci, který od roku 2004 učím. Mám tak praktické zkušenosti s desetitisíci vlastních odtančených hodin i s tisíci hodinami odučených lekcí se stovkami mých studentů.  Díky vědomé práci s pohybem tak mám hluboké znalosti o tom jak tělo funguje na fyzické úrovni. 

Vystudovala jsem sociologii a ačkoliv nemám titul z psychologie, jejímu studiu a seberozvoji v této oblasti se věnuji od roku 2002. V roce 2017 jsem ukončila psychoterapeutický výcvik v tanečně pohybové terapii, což je neverbální – expresivní forma psychoterapie. 

Rozvíjení poznání a vlastní praxe v „jemnohmotnějších úrovních“ se věnuji už od studia na gymnáziu. Už tehdy mne přitahovalo vše, co se týče práce s energií, meditací a technik pro nalezení a využívání vlastního potenciálu pro sebeléčení. Jsem hluboce vděčná za to, že do mého života přichází další a další učitelé, kteří mne na této cestě provází. Svoji duchovní praxi rozvíjím s čím dál větší pokorou a respektem k tomu, co nás přesahuje.